بررسی منابع تاریخی
45 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نوشتاری که در پیش رو دارید، تلخیص منابع دو کتاب تاریخ سیاسی اسلام سیره رسول خدا ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ جلد اول و حیات فکری و سیاسی امامان شیعه ـ علیهم السلام ـ که توسط رسول جعفریان تدوین شده، می باشد. نویسنده بر آن است که این منابع را بر اساس قرون متمادی دسته بندی نماید و به سیر تحول کتاب و متون تاریخی اشاره نماید. در همین راستا به نقد و تحلیل نمی پردازد. از شرح حال گرفته تا سیره نویسی و تک نگاری تاریخ در اوصاف پیامبر و ائمه را به صورت منظم و بر اساس تاریخ تنظیم نموده است. کلید واژه: منابع، تاریخ، شیعه، سیره نویسی.